KLAVERITUNNID LASTELE ja NOORTELE

Meie stuudios on võimalik õppida lisaks laulmisele ja ukulelele ka klaverit huviõppe raames. Õppe eesmärgiks on äratada ja arendada õpilases huvi muusika vastu. Õpe toimub 4 astmes: eelklass, noorem aste (I-IV), vanem aste (V-VII) ja edasiõppijate lisaaasta (VIII).

 

Põhirõhk on individuaalsel lähenemisel, et igale õpilasele saaks kokku pandud just temale sobilik programm. Tunnis õpitakse nii soolo- kui ka ansamblilugusid ja seda nii ühel kui ka kahel klaveril. Soolotunnid kestavad 45 minutit, ansamblitunnid 60 minutit. Lisaks klassikalisele klaverile õpime ka pop-lugusid, enda lauludele saadet mängima ja kirjutame ise lugusid. Tavamuusikakoolis õppijatel on võimalik võtta ka repetiitoritunde, et kõik harjutamised saaksid kooli jaoks õigeaegselt tehtud.

 

Klaveriõpe on muusikas väga olulisel kohal ja arendab inimest üldmusikaalselt väga põhjalikult. Sellega kaasneb algarusaamine noodiõpetusest, harmooniast ja üleüldisest muusikas olulisest struktuuritunnetusest ning kõige olulisemalt - kuulamisoskus. Üheks meie põhiliseks õppevormiks on igale õpilasele vähemalt kahe esinemisvõimaluse võimaldamine hooaja jooksul. Teosega esituseni jõudmine elava publiku ees annab inimesele väga olulise enese kokkuvõtmise oskuse, mis kandub edasi igale elualale.

 

Meie jaoks on kõige tähtsam armastus muusika vastu, sellest rõõmu tundmine ja selle teistega jagamine.

HINNAKIRI 

individuaalne klaver 1 x 45min nädalas - 810€/õppeaasta (90€/kuu konstantne osamakse)

individuaalne klaver 2 x 45min nädalas - 1620€/õppeaasta (180€/kuu konstantne osamakse)

täiskasvanu individuaalne klaver 1 x 60min nädalas - 990€/õppeaasta (110€/kuu konstantne osamakse)

täikasvanu individuaalne klaver 2 x 60min nädalas - 1980€/õppeaasta (220€/kuu konstantne osamakse)

ühekordne 45min individuaalne klaver - 35€  

Taisi Laululaste huvikoolis on tulumaksuseaduse kohaselt lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata laste eest tasutud koolituskulud.

Kui Teie perest käib ka teine laps klaveritundides, siis rakendub mõlemale 10% soodustus.

Minimaalne õppeperiood on pool akadeemilist aastat. Õppimise katkestamise korral on etteteatamisperiood 1 kuu.

Kui kokkulepitud ajal ei ole võimalik tundi tulla, siis palume ette teatada vähemalt 2 ööpäeva. Lühema etteteatamise korral ei ole juhendaja kohustatud tundi asendama.

 

Õppima asumise eelduseks on muusikalised katsed ning pilli olemasolu kodus. Õpe toimub 1991. aasta Estonia kontsert tiibklaveril ja sama aasta pianiinol Riga.