top of page

KLAVERITUNNID LASTELE ja NOORTELE

Meie huvikoolis on võimalik õppida lisaks laulmisele ja ukulelele ka klaverit huviõppe raames. Õppe eesmärgiks on äratada ja arendada õpilases huvi muusika vastu. Õpe toimub 4 astmes: eelklass, noorem aste (I-IV), vanem aste (V-VII) ja edasiõppijate lisaaasta (VIII).

 

Põhirõhk on individuaalsel lähenemisel, et igale õpilasele saaks kokku pandud just temale sobilik programm. Tunnis õpitakse nii soolo- kui ka ansamblilugusid ja seda nii ühel kui ka kahel klaveril. Soolotunnid kestavad 45 minutit, ansamblitunnid 60 minutit. Lisaks klassikalisele klaverile õpime ka pop-lugusid, enda lauludele saadet mängima ja kirjutame ise lugusid. Tavamuusikakoolis õppijatel on võimalik võtta ka repetiitoritunde, et kõik harjutamised saaksid kooli jaoks õigeaegselt tehtud.

 

Klaveriõpe on muusikas väga olulisel kohal ja arendab inimest üldmusikaalselt väga põhjalikult. Sellega kaasneb algarusaamine noodiõpetusest, harmooniast ja üleüldisest muusikas olulisest struktuuritunnetusest ning kõige olulisemalt - kuulamisoskus. Üheks meie põhiliseks õppevormiks on igale õpilasele vähemalt kahe esinemisvõimaluse võimaldamine hooaja jooksul. Teosega esituseni jõudmine elava publiku ees annab inimesele väga olulise enese kokkuvõtmise oskuse, mis kandub edasi igale elualale.

 

Meie jaoks on kõige tähtsam armastus muusika vastu, sellest rõõmu tundmine ja selle teistega jagamine.

Õppeperiood kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Etteteatamisel vähemalt 48h on võimalik individuaaltund asendada juhendajale sobival ajal sama kalendrikuu jooksul. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitte leidmise korral toimub järgmise kuu arvel tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) väljastatakse arved vastavalt toimunud tundide arvule. 

 

Minimaalne õppeperiood on pool akadeemilist aastat. Õppimise katkestamise korral on etteteatamisperiood 1 kuu.

 

Õppima asumise eelduseks on muusikalised katsed ning pilli olemasolu kodus. Õpe toimub 1991. aasta Estonia kontsert tiibklaveril, mis on läbinud kapitaalremondi aastal 2023 ja sama aasta pianiinol Riga.

KUULA SAADET | Taisi Laululapsed: Enesekindla lapse kasvatamine muusika kaudu (Pere ja Kodu, Delfi.ee)

bottom of page