top of page

 

MUDILASSTUUDIO

 

 

MUDILASSTUUDIOSSE ON OODATUD KÕIK MUUSIKAHUVILISED VANUSES 4-7 ELUAASTAT!

 

LAULMISE RÜHMATUNNID 1 KORD NÄDALAS on mõeldud mudilastele, kes soovivad:

 • Õppida tundma, suunama ja kontrollima häälepilli, tänu millele areneb viisipidamine ja rütmitaju.

 • Arendada loovust ja esinemisjulgust, tänu millele on võimalus esineda suurematel ja väiksematel kontsertidel.

 • Laulda toredate laulusõprade seltsis, kellel on sarnased huvid ja väärtushinnangud.

 

Tundide korraldusest:

 • Tundides teeme mängulisi hääleharjutusi ühekaupa, paarides ja grupis. Läheneme erinevatele ülesannetele loominguliselt ja mänguliselt ning loome mudilastele lõbusa ja praktilise lauluõppe. Õpime eakohaseid ning motiveerivaid laule.

 • Tunnid toimuvad 1 kord nädalas. Ühe tunni kestvus 45 minutit. Tundide arv õppeaastas 35 tundi. 

 • Minimaalne õpilaste arv tunnis on 6 ning maksimaalne 12. 

LAULMISE RÜHMATUNNID 2 KORDA NÄDALAS on mõeldud mudilastele, kes soovivad:

 • Arendada enda vokaalseid oskusi süvendatud kujul, tänu millele on võimalik õppida keerukama raskusastmega laule. 

 • Pühendada rohkem aega laulmisele ja teha juhendaja poolt antud koduseid ülesandeid selleks, et luua mitmekülgsed esinemisnumbrid koos koreograafia ning selge diktsiooniga.

 • Laulda toredate laulusõprade seltsis, kellel on sarnased huvid ja väärtushinnangud.

Tundide korraldusest:

 • Tundides teeme mängulisi hääleharjutusi ühekaupa, paarides ja grupis. Läheneme erinevatele ülesannetele loominguliselt ja mänguliselt ning loome mudilastele lõbusa ja praktilise lauluõppe. Õpime eakohaseid ning motiveerivaid laule ning lisame osaliselt juurde ka koreograafia. Harjutame laval käitumist ja esinemist. Tundides õpitud laulud realiseerime laval esinemisega.

 • Tunnid toimuvad 2 korda nädalas. Ühe tunni kestvus 45 minutit. Tundide arv õppeaastas 70 tundi.

 • Minimaalne õpilaste arv tunnis on 6 ning maksimaalne 12. 

 • Rühma- ja individuaaltunde ei toimu riigipühadel, koolivaheaegadel ja samal ajal kui toimub vastava eriala kontsert.

Lisainfo:

 • Õppeperiood kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Ajutine tundides mitteosalemine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitte leidmise korral toimub järgmise kuu arvega tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) rühmatunde ei toimu ning arveid ei väljastata. 

 • Kui Teie perest käib ka teine laps Meie huvikooli rühmatunnis, siis rakendub mõlema kuumaksele 10% soodustus. 

 • Taisi Laululaste huvikoolis on tulumaksuseaduse kohaselt lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata 20% laste eest tasutud koolituskuludest.

OOTAME TEIE IMEARMSAID MUDILASI MEIEGA KOOS LAULMA JA LAVAL SÄRAMA! 😊

KUULA SAADET | Taisi Laululapsed: Enesekindla lapse kasvatamine muusika kaudu (Pere ja Kodu, Delfi.ee)

bottom of page