© Taisi Laululapsed 2019 by EditMi

 

ARMAS LAULUSÕBER!

Meie laulustuudios  on Sul võimalik valida endale sobiv õppimisviis.

Sul on võimalus käia soololaulus  või rühmatunnis.

Tunnid toimuvad 1 või 2 x nädalas, vastavalt  Sinu valikule.

Soololaulu tundide ajad lepitakse kokku juhendajaga.

Lapse sobivuse valitud rühmatundi määravad muusikalised katsed. Peaaegu alati on võimalik leida lahendusi, mis sobiksid kõigile, seega küsige julgesti.

 

TUNNIPLAAN 2019/2020

 

ESMASPÄEV/kollane tuba (Elina Hokkanen) 

 

16.00-16-45 - 11-13aastased (5.-7. klassi õpilased) 2xn rühmatund

17.00-17.45 - 4-6aastased 2xn rühmatund

18.00-18.45 - 8-10aastased (2.-3. klassi õpilased) 2xn rühmatund

TEISIPÄEV/kollane tuba (Elina Hokkanen)

 

15.30-16.15 8-9aastased (1.-2. klassi õpilased) 2xn rühmatund

16.30-17.15 7-10aastased 1xn poiste ansambel

17.30-18.15 7-8aastased (1.-2. klassi õpilased) 2xn rühmatund

18.30–19.15 6-7aastased 2xn rühmatund

KOLMAPÄEV/sinine tuba (Elina Hokkanen)

15.00-15.45 - 7-9aastased (1.-2. klassi õpilased) 1xn rühmatund

17.00-18.00 - 14-17aastased ansamblitund

18.00-18.45 - 8-10aastased (2.-3. klassi õpilased) 2xn rühmatund

 

KOLMAPÄEV/kollane tuba (Anne-Lys Kuldmaa)

 

10.30 - 11.00 2-3aastaste laulurühm koos lapsevanemaga

16.15 - 17.00 UKULELED (uus rühm alates 7. eluaastast)

17.00 - 17.45 4-6aastased 2xnädalas laulurühm

17.45 - 18.30 3-4aastased 1xnädalas laulurühm 

18.45 - 19.30 UKULELED (edasijõudnud)

 

KOLMAPÄEV/Haabersti Sotsiaalkeskus (Rebekka Remmelgas)

17.00-17.45 11-13aastased (5.-7. klassi õpilased) 2xn rühmatund

18.00-18.45 10-12aastased (4.-5. klassi õpilased)

19.00-19.45 10-12aastased (4.-5. klassi õpilased)

 

KOLMAPÄEV/Kurtna Kool ja Lasteaed (Damaris Ilves)

 

14.15-15.00 2.-4. klass  KOOLILAPSED
16.00-16.40 3.-4. aastased LASTEAIALAPSED
16.45-17.30 5.-6. aastased LASTEAIALAPSED

 

NELJAPÄEV/kollane tuba (Damaris Ilves)

 

15.30-16.15 8-9aastased (1.-2. klassi õpilased) 2xn rühmatund

17.30-18.15 7-8aastased (1.-2. klassi õpilased) 2xn rühmatund

18.30–19.15 6-7aastased 2xn rühmatund

HINNAKIRI


​LAULUTUNNID LASTELE ja NOORTELE

 

Rühmatunnid:

1. Laulu rühmatunnid toimuvad väikestes gruppides, maksimaalselt 12 õpilast.

 

2. Laulu rühmatund kestab 45 minutit. Tundide üleshitus: hingamisharjutused, hääleseade, koreograafia, uute laulude omandamine, mängud.

 

3. Rühmatundides on võimalik käia:

1xnädalas = kuumakse 30 eurot

2xnädalas = kuumakse 50 eurot

 

Soololaulu tunnid (EI OLE KOHUSTUSLIK VÕTTA):

 

1. Soololaulu tund kestab 45 minutit, 1xnädalas = kuumakse 75 eurot.

2. Vastuvõtmine soololaulu tundi toimub muusikaliste katsete alusel.

3. Soololaulu tunnis  on tavapäraselt õpetaja ja õpilane omavahel. Kui lapsevanem soovib saada tunnist osa, palume eelnevalt aeg juhendajaga  kokku leppida.

4. Soololaul on soovituslik ainult neile, kes soovivad lauluõppesse süveneda põhjalikult ning on valmis tegema ka kodutööd.

5. Meie siiras soovitus on soololaulu tunnile lisaks valida ka vähemalt 1xnädalas rühmatund. Lapsed vajavad koosolemist teiste lastega, niimoodi tunnevad nad ennast palju rohkem kaasatuna ning meie laulupere ühe osana.

6. Kui Teil on erisoove, mõtteid seoses soololaulu tundidega, pöörduge julgesti meie poole -  taisilaululapsed@gmail.com

7. Laulu individuaaltunde viivad läbi Taisi Rosenberg, Anne-Lys Kuldmaa, Damaris Ilves ja Elina Hokkanen.


Soodustused
Kui ühest perest õpib meie huvikoolis 2 last, kehtib mõlemale rühmatundide hinnasoodustus 10%. Kolmas laps samast perest on tasuta.​

Laulutunnid 2-3aastastele laululastele

Väikelaste laulutunnid toimuvad 1 kord nädalas ning kestavad 30 minutit. Laulutunnis osaleb laps koos lapsevanemaga. Laulutund on tugevalt läbi põimitud erinevate kaasahaaravate laulumängude, tantsude ja lauluviisidega. Õpime mängima koos lihtsamaid rütmipille ning kaasame terve tunni vältel kõikidesse tegevustesse ka lapsevanemad. Laulutunni eesmärk on tekitada lapses huvi muusika vastu, arendada tema muusikalisi võimeid mängulises ja loomingulises keskkonnas ning õpetada teda kuulama ja märkama erinevaid helisid ja helikõrguseid enda ümber ja pillidel. Peamine, et lapsel oleks hea ja lõbus teha enda esimesi samme muusikamaailmas vahva juhendaja, oma Emme või Issi ja teiste laululaste seltsis!

Rühmatund 30€/kuutasu.

Tunde viib läbi juhendaja Anne-Lys Kuldmaa

Laulutunnid 3-4aastastele laululastele

Laulutunnid keskenduvad peamiselt õppimisele läbi laulumängude, kuid alati laulame tunnis koos ka lihtsamaid hääleharjutusi ning õpime uusi laule, mis arendavad vokaaltehnikat juba varases eas. Tunni oluliseks osaks on ka erinevate pillide mängimine, et arendada laste rütmitunnetust. Lõbusad mängud koos liikumise ja tantsuga aitavad üksteisega rohkem tuttavaks saada ja luua tunnis hoogsa ning vahva meeleolu. Lisaks eelpool mainitule arendame lastes sammhaaval ka esinemisjulgust, võttes osa laulustuudios toimuvatest kontsertidest.

 

Rühmatund 30€/kuutasu.

Tunde viib läbi juhendaja Anne-Lys Kuldmaa

Ukulele rühmatunnid

Ukulele rühmatundidesse ootame lapsi alates 7. eluaastast. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas ning kestavad 45 minutit. Ukulele tundides keskendume laulude saatmisele ning ansamblimängule. Meie eesmärk on ukulele mängijaid kaasata laulustuudios toimuvatele kontsertidele ning pakkuda pillimängijatele võimalusi ka väiksematel kontsertidel eraldi ansamblina esineda. Soovime, et tänu tundidele areneks lapsel oskus ja julgus võtta sõprade seltskonnas ukulele kätte ning toetada ühist laulmist enda pillimänguga!

1. Rühmatund 35€/kuutasu.

2. Individuaaltund 75€/kuutasu.

3. Ukulele tunde viib läbi Anne-Lys Kuldmaa.


KLAVERITUNNID LASTELE ja NOORTELE

(hinnad on kuupõhised)

ansamblitund 1x nädalas 60€ (60min)

ansamblitund 2x nädalas 110€ (60min)

individuaalne klaveritund 1x nädalas 75€ (45min)

individuaalne klaveritund 2x nädalas 150€ (45min)

repetiitoritund 1x nädalas 65€ (tavamuusikakoolis õppijatele, 45min)

repetiitoritund 2x nädalas 110€ (tavamuusikakoolis õppijatele, 45min)

täiskasvanu individuaalne klaveritund 1x nädalas 90€ (60min)

täikasvanu individuaalne klaveritund 2x nädalas 180€ (60min)

ühekordne individuaalne klaveritund 30€ (45min) 

Kui Teie perest käib ka teine laps klaveritundides, siis rakendub mõlemale 10% soodustus. Makstes tundide poolaasta tasu korraga rakendub 5% soodustus või makstes tundide terve aasta tasu korraga, rakendub 10% soodustus.

 

Tunni läbiviimisel kodus lisandub ühe tunni hinnale 10€ ja on võimalik ainult kokkuleppel juhendajaga.

 

Õppemaks on kuupõhine ning minimaalne õppeperiood on pool akadeemilist aastat.

 

Õppimise katkestamise korral on etteteatamisperiood 1 kuu.

Kui kokkulepitud ajal ei ole võimalik tundi tulla, siis palume ette teatada vähemalt 2 ööpäeva. Lühema etteteatamise korral ei ole õpetaja kohustatud tundi asendama.

 

Õppima asumise eelduseks on muusikalised katsed ning pilli olemasolu kodus. Õpe toimub 1991. aasta Estonia kontsert tiibklaveril ja sama aasta pianiinol Riga.

LAPSEVANEMALE

LAULMINE

 

Laps, lapsevanem ja juhendaja  moodustavad piltlikult öeldes kolmnurga, kus üks ei toimi teiseta.  Selleks, et mõista laulustuudio töö põhimõtteid oleme välja toonud meiepoolsed mõtted korduma kippuvatest küsimustest ja olukordadest.

 

ESINEMISED:

 

1. Laulustuudio eesmärk on arendada lapse esinemisjulgust ja muusikalisi andeid. Selle tarvis toimuvad esinemised erinevates kohtades. Mõned näited eelmistest hooaegadest: Kumu auditoorium, Estonia kammersaal, Rahvusraamatukogu suur saal, Tallinna lauluväljaku klaassaal, Tallinna Raekoja platsi jõululava, Tallinna loomaaed, Lennusadama meremuuseum, Kuluurikatel, Wabaduse kohviku lastehommikud jne. Meie laulustuudios on suur  rõhk esinemispraktikal.

 

2. Esinemisvõimaluse saavad kõik, kes stuudios õpivad tingimusel, et on omandanud vajalikud esinemislood õppeperioodi vältel.

 

3. Juhendajal on õigus otsustada, kas õpilane on esinemisvalmis.

 

4. Esinemine on õpilastele vabatahtlik! Kui laps ei ole veel esinemiseks valmis ei tohi lapsevanem ega õpetaja teda selleks sundida. Enamasti on sel juhul tulemus suurepärane ja laps esineb juba järgmisel kontserdil suure rõõmuga. Kui mõni kord esinemissoov puudub, palume tulla kontserti vaatama ja kuulama.

 

5. Esinemistesse tuleb suhtuda kohusetundlikult, kuid võtta seda laste puhul siiski kui ühte õppeprotsessi osa ja olla mõistev nende panuse suhtes.

 

6. Kui laulustuudio õpilane esineb ühel kontserdil,  võib selle ühekordset mõju lapse arengule võrrelda  ligikaudu 5 tavatunni tulemusega. Esinedes salvestub palju õpitut pikaks ajaks.

7. Kui lauluõpilane ei saa mingil põhjusel kontserdil osaleda, palume juhendajat kindlasti sellest teavitada. Sel juhul jõuame teha vajalikud muudatused esinemiskavas,  rivistuses jne.

 

8. Esinemistel realiseerime õpitut, aga  õpime ka üksteist vaikselt kuulama! Palun selgitage kodus lastele, kuidas peab kuulajana kontserdil käituma.

 

8. Kui laps on vahetult esinemise lõpetanud on laulustuudio tugev soovitus lapsevanematele läheneda lapsele samal päeval ainult heade sõnadega, stiilis "Hästi tehtud" või kui on raskusi heade sõnade leidmisel, lihtsalt vaikida. Peale esinemist on laulja väga tundlik. Järgmisel päeval võib juba arutada ausalt, mis oli hästi ja mis saaks olla paremini.

 

9. Palume mitte kasutada sõnu "ÄRA KARDA", vaid kasutada sõnu "SA SUUDAD SEDA".

 

10. Kõige suurem kingitus lauljale on APLAUS. Plaksutage kontserdiltel julgesti!

 

11. Palume esinemistel kanda meie kokkulepitud esinemisriietust, esinemiskingi ja korrastada ka juuksed, näiteks tüdrukutele teha kaunis soeng.

 

12. Palume lapsevanematel kontserdite  proovi ajaks alati saalist lahkuda. (erandkorras võivad jääda ainult 3-4 aastaste laste vanemad, kes vajadusel voivad saalis viibida ka proovi ajal)

 

13. Laulustuudio ootab alati ja väga lapsevanematelt tagasisidet nähtud ja kuuldud kontserdi kohta, ikka selleks, et muutuda paremaks!

 

ÕPPEPROTSESS LAULUSTUUDIOS :

1. Laulustuudios on vaheajad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud aegadel. Sel ajal toimuvad tunniplaaniväline kontsertide ettevalmistus ja meistriklassid.

2. Riiklikel pühadel laulutunde ei toimu, kuid valmis peab olema eranditeks, mõnikord toimuvad  lisaproovid kontsertide tarvis.

3. Kontserdite peaproovid toimuvad enamasti nädalavahetustel Õismäe tee 24, Haabersti Sotsiaalkeskuse saalis.

4. Juhendaja haigestumisel asendatakse tund teise juhendaja poolt.

5. Kõik vajalikud noodid saadetakse lapsevanematele emailile. Võimalik küsida ka juhendajalt.

6. Kui soovite saada täpsemat tagasisidet lapse arengu kohta, leppige juhendajaga  aeg kohtumiseks või kirjutage talle.

7. SOOVIME, ET LAPS ÕPIKS ÜHES LAULUSTUUDIOS KORRAGA. 

8. Laulud on tihti koos liikumisega, mis tähendab, et ka laulutunnis õpime koreograafiat.

9. Kui lapsevanem on saanud vajalikud noodid, palume lastega laule ka kodus korrata. Iga päev  viis minutit ja kõik saab kiiresti selgeks!

10. Palume tundidesse mitte hilineda ning puudumisest juhendajat teavitada.

KLAVERIÕPE

 

Meie stuudios on võimalik õppida lisaks laulmisele ja ukulelele ka klaverit huviõppe raames. Õppe eesmärgiks on äratada ja arendada õpilases huvi muusika vastu. Õpe toimub 4 astmes: eelklass, noorem aste (I-IV), vanem aste (V-VII) ja edasiõppijate lisaaasta (VIII).

 

Põhirõhk on individuaalsel lähenemisel, et igale õpilasele saaks kokku pandud just temale sobilik programm. Tunnis õpitakse nii soolo- kui ka ansamblilugusid ja seda nii ühel kui ka kahel klaveril. Soolotunnid kestavad 45 minutit, ansamblitunnid 60 minutit. Lisaks klassikalisele klaverile õpime ka pop-lugusid, enda lauludele saadet mängima ja kirjutame ise lugusid. Tavamuusikakoolis õppijatel on võimalik võtta ka repetiitoritunde, et kõik harjutamised saaksid kooli jaoks õigeaegselt tehtud.

 

Klaveriõpe on muusikas väga olulisel kohal ja arendab inimest üldmusikaalselt väga põhjalikult. Sellega kaasneb algarusaamine noodiõpetusest, harmooniast ja üleüldisest muusikas olulisest struktuuritunnetusest ning kõige olulisemalt - kuulamisoskus. Üheks meie põhiliseks õppevormiks on igale õpilasele vähemalt kahe esinemisvõimaluse võimaldamine hooaja jooksul. Teosega esituseni jõudmine elava publiku ees annab inimesele väga olulise enese kokkuvõtmise oskuse, mis kandub edasi igale elualale.

 

Meie jaoks on kõige tähtsam armastus muusika vastu, sellest rõõmu tundmine ja selle teistega jagamine.