top of page

UKULELEÕPE

UKULELEÕPPESSE ON OODATUD PILLIMÄNGU HUVILISED LAPSED JA NOORED VANUSES 7-18 ELUAASTAT! 

Võimalik on valida ukulele individuaal- või rühmatund.

UKULELE RÜHMATUND:

 • Õpime enda laulu ukulelel mängides saatma

 • Tutvume muusikateooriaga põhialustega

 • Õpime endale meeldivaid ja juhendaja poolt valitud mitmekülgselt arendavaid lugusid

 • Teeme juhendaja poolt antud koduseid töid

 • Valmistame ette esinemisnumbreid kontserdil ülesse astumiseks

 • Õpime kuulama ja musitseerima koos teiste ansamblikaaslastega

UKULELE INDIVIDUAALTUND:

 • Sisseastumisel toimuvad muusikalised katsed

 • Valmisolek antud koduste tööde tegemiseks

 • Soov pühenduda süvendatud kujul

 • Õpime enda laulu ukulelel mängides saatma

 • Tutvume muusikateooriaga põhialustega

 • Õpime endale meeldivaid ja juhendaja poolt valitud mitmekülgselt arendavaid lugusid

 

Lisainfo:

 • Individuaaltundide ajad lepitakse kokku juhendajaga.

 •  Õppeperiood kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Ajutine tundides mitteosalemine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Etteteatamisel 48 h on võimalik individuaaltund asendada juhendajale sobival ajal sama kalendrikuu jooksul. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitte leidmise korral toimub järgmise kuu arvega tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) väljastatakse arved vastavalt toimunud tundide arvule.

 • Kui Teie perest käib ka teine laps Meie huvikoolis, siis rakendub mõlema kuumaksele 10% soodustus. 

 • Taisi Laululaste huvikoolis on tulumaksuseaduse kohaselt lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata 20% laste eest tasutud koolituskuludest.

 

OOTAME TEIE NOBEDAID UKULELE HUVILISI KOOS MEIEGA MUSITSEERIMA JA LAVASID VALLUTAMA! 😊

KUULA SAADET | Taisi Laululapsed: Enesekindla lapse kasvatamine muusika kaudu (Pere ja Kodu, Delfi.ee)

bottom of page