SOOLOLAUL

SOOLOLAULU ON OODATUD MUSIKAALSED JA ESINEMISHIMULISED LAPSED JA NOORED VANUSES 7-18 ELUAASTAT! 

SOOLOLAULU TUNNIS:

 • Lähtume tunni ülesehitamisel iga laulja individuaalsusest

 • Teeme hingamis-, hääle- ja rütmiharjutusi

 • Pöörame tähelepanu heale diktsioonile rääkides ja lauldes

 • Tutvume muusikateooriaga põhialustega

 • Õpime endale meeldivaid ja juhendaja poolt valitud mitmekülgselt arendavaid laule

 • Teeme juhendaja poolt antud koduseid töid

 • Valmistame ette esinemisnumbreid kontserdil ülesse astumiseks

 • Arendame vokaalseid oskuseid mitmekülgselt – improvisatsioon, hääleulatuse kasvatamine, erinevate tämbrite kasutamine

 • Õpime hoidma ja tugevdama häält – häälehügieen

 • Õpime kõike lavaga seonduvat – kuidas lavale minna, lavalt tulla, laval olla, treenime lavanärvi

 • Analüüsime erinevaid lauljaid, nende häälekasutust ning erinevaid muusikastiile

 

EELDUSED SOOLOLAULU TUNNIS ÕPPIMISEKS:

 • Sisseastumisel toimuvad muusikalised katsed

 • Lapse/noore suur tahe soolot laulda

 • Valmisolek antud koduste tööde tegemiseks

 • Suur esinemistahe

 • Soov pühenduda

 • Osalemine lisaks soololaulule ka rühmatundides

Õppemaksud:

 

Peame oluliseks soololaulja mitmekülgset arengut ning oskust laulda mitmehäälselt. Pooldame ja soovitame soololaulu koos rühmatunniga.

 • Soololaul 1 kord nädalas + rühmatunnid 1 kord nädalas tasu 1080€/õppeaasta (120€ igakuine konstantne osamakse).

 • Soololaul 1 kord nädalas + rühmatunnid 2 korda nädalas tasu 1305€/õppeaasta (145€ igakuine konstantne osamakse).

 • Soololaul 1 kord nädalas + rühmatunnid 1 kord nädalas + koreograafia tunnid 1 kord nädalas tasu 1260€/õppeaasta (140€ igakuine konstantne osamakse).

 • Soololaul 2 korda nädalas + rühmatunnid 2 korda nädalas tasu 2160€/õppeaasta (240€ igakuine konstantne osamakse).

 • Soololaul 1 kord nädalas tasu 1170€/õppeaasta (130€ igakuine konstantne osamakse). 

 • Soololaul 2 korda nädalas tasu 2340€/õppeaasta (260€ igakuine konstantne osamakse).

 • Taisi Laululaste huvikoolis on tulumaksuseaduse kohaselt lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata laste eest tasutud koolituskulud.

Lisainfo:

 • Soololauluõpilastel on võimalik esineda erinevatel väiksematel ja suurematel kontsertidel. Lisaks kokkuleppel juhendajaga (lisatasu eest!) salvestada helistuudios laule, käia lauluvõistlustel Eestis ja välismaal, osaleda erinevate õpetajate laulmise meistriklassides.

 • Individuaaltundide ajad lepitakse kokku juhendajaga.

 •  Õppeperiood kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Ajutine tundides mitteosalemine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Etteteatamisel 48h on võimalik individuaaltund asendada juhendajale sobival ajal sama kalendrikuu jooksul. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitte leidmise korral toimub järgmise kuu arvega tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) väljastatakse arved vastavalt toimunud tundide arvule.

 • Kui Teie perest käib ka teine laps Meie huvikoolis, siis rakendub mõlema kuumaksele 10% soodustus. 

 • Esimene proovitund on TASUTA ning kestab 30 minutit. Proovitunnis osalemiseks saada Meile sooviavaldus lapse nime, vanuse ja vanus emaili aadressile taisilaululapsed@gmail.com

 

OOTAME TEIE SÄRAVAID SOLISTE KOOS MEIEGA LAULMA JA LAVASID VALLUTAMA! 😊