top of page

 

SOOLOLAUL

SOOLOLAULU ON OODATUD MUSIKAALSED JA ESINEMISHIMULISED LAPSED JA NOORED VANUSES 7-18 ELUAASTAT! 

SOOLOLAULU TUNNIS:

 • Lähtume tunni ülesehitamisel iga laulja individuaalsusest

 • Teeme hingamis-, hääle- ja rütmiharjutusi

 • Pöörame tähelepanu heale diktsioonile rääkides ja lauldes

 • Tutvume muusikateooria põhialustega

 • Õpime endale meeldivaid ja juhendaja poolt valitud mitmekülgselt arendavaid laule

 • Teeme juhendaja poolt antud koduseid töid

 • Valmistame ette esinemisnumbreid kontserdil ülesse astumiseks

 • Arendame vokaalseid oskuseid mitmekülgselt – improvisatsioon, hääleulatuse kasvatamine, erinevate tämbrite kasutamine

 • Õpime hoidma ja tugevdama häält – häälehügieen

 • Õpime kõike lavaga seonduvat – kuidas lavale minna, lavalt tulla, laval olla, treenime lavanärvi

 • Analüüsime erinevaid lauljaid, nende häälekasutust ning erinevaid muusikastiile

 

EELDUSED SOOLOLAULU TUNNIS ÕPPIMISEKS:

 • Sisseastumisel toimuvad muusikalised katsed

 • Lapse/noore suur tahe soolot laulda

 • Valmisolek antud koduste tööde tegemiseks

 • Suur esinemistahe

 • Soov pühenduda

 • Osalemine lisaks soololaulule ka rühmatundides

Lisainfo:

 • Soololauluõpilastel on võimalik esineda erinevatel väiksematel ja suurematel kontsertidel. Lisaks kokkuleppel juhendajaga (lisatasu eest!) salvestada helistuudios laule, käia lauluvõistlustel Eestis ja välismaal, osaleda erinevate õpetajate laulmise meistriklassides.

 • Individuaaltundide ajad lepitakse kokku juhendajaga.

 • Õppeperiood kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Ajutine tundides mitteosalemine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Etteteatamisel 48h on võimalik individuaaltund asendada juhendajale sobival ajal sama kalendrikuu jooksul. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitte leidmise korral toimub järgmise kuu arvega tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) väljastatakse arved vastavalt toimunud tundide arvule.

 • Minimaalne õppeperiood on pool akadeemilist aastat. Õppimise katkestamise korral on etteteatamisperiood 1 kuu.

 • Rühma- ja individuaaltunde ei toimu riigipühadel, koolivaheaegadel ja samal ajal kui toimub vastava eriala kontsert.

 

OOTAME TEIE SÄRAVAID SOLISTE KOOS MEIEGA LAULMA JA LAVASID VALLUTAMA! 😊

KUULA SAADET | Taisi Laululapsed: Enesekindla lapse kasvatamine muusika kaudu (Pere ja Kodu, Delfi.ee)

bottom of page