top of page

RÜHMATUNDIDE OSALUSTASUD

 

 • 1xn Mummustuudio rühmatund 35 eur/kalendrikuu

 • 1xn Mudilasstuudio rühmatund 35 eur/kalendrikuu

 • 2xn Mudilasstuudio rühmatund 55 eur/kalendrikuu

 • 1xn Koolinoorte rühmalaul 35 eur/kalendrikuu. 

 • 2xn Koolinoorte rühmalaul 55 eur/kalendrikuu.

 • 1xn Soololaul + 1xn Rühmalaul 125 eur/kalendrikuu

 • 1xn Soololaul + 2xn Rühmalaul 145 eur/kalendrikuu

 • 2xn Soololaul + 2xn Rühmalaul 235 eur/kalendrikuu

 • 1xn Ukulele rühmatund 35 eur/kalendrikuu

 

INDIVIDUAALTUNDIDE OSALUSTASUD

 

 • 1xn Soololaul 130 eur/kalendrikuu

 • 2xn Soololaul 260 eur/kalendrikuu

 • 1xn Klaveri individuaaltund 105 eur/kalendrikuu

 • 2xn Klaveri individuaaltund 210 eur/kalendrikuu

 • 1xn Viiuli individuaaltund 105 eur/kalendrikuu

 • 2xn Viiuli individuaaltund 210 eur/kalendrikuu

 • Taisi laululapsed on Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavaga erahuvikool ning tulumaksuseaduse kohaselt on lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata 20% laste eest tasutud koolituskuludest.

 • Õppeperiood Taisi laululapsed huvikoolis kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. 

 • Liitudes meie huvikooliga on õppimine vähemalt poolaastapõhine. Lepingu lõpetamine on 1 kuu etteteatamisega 1. ja 2. poolaasta lõpus.

 • Riiklikult kehtestatud koolivaheaegadel tunde ei toimu, kuid osamakse sellest ei muutu. Õppemaks on jagatud võrdselt terve hooaja peale. 

 • Riigipühadel tunde ei toimu.

 • Ajutine tundides mitteosalemine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitteleidmise korral toimub järgmise kuu arvega tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) rühmatunde ei toimu ning arveid ei väljastata. Suveperioodil toimuvad individuaaltunnid vastavalt kokkuleppele.

bottom of page