top of page

 

LAULMISE

RÜHMATUNNID

KOOLILASTELE

KOOLINOORTE RÜHMALAULU ON OODATUD KÕIK MUUSIKAHUVILISED VANUSES

7-18 ELUAASTAT! 

KOOLINOORTE RÜHMALAUL 1 KORD NÄDALAS on mõeldud koolilastele, kes soovivad:

 • Õppida tundma, suunama ja kontrollima häälepilli, tänu millele areneb viisipidamine ja rütmitaju.

 • Arendada loovust ja esinemisjulgust, tänu millele on võimalus esineda suurematel ja väiksematel kontsertidel.

 • Laulda toredate laulusõprade seltsis, kellel on sarnased huvid ja väärtushinnangud.

Tundide korraldusest:

 • Tundides teeme mängulisi ja loomingulisi hääle-ja rütmiharjutusi ühekaupa, paaris ja grupis. Õpime laule, mis on eakohased ja motiveerivad. Valmistame ette esinemisnumbreid laulustuudio kontsertideks.

 • Tunnid toimuvad 1xnädalas. Ühe tunni kestvus 45-60 minutit. Tundide arv õppeaastas 35 tundi. 

 • Minimaalne õpilaste arv tunnis on 6 ning maksimaalne 12. 

KOOLINOORTE RÜHMALAUL 2 KORDA NÄDALAS on mõeldud koolilastele, kes soovivad:

 • Arendada enda vokaalseid oskusi süvendatud kujul, tänu millele on võimalik õppida keerukama raskusastmega laule. 

 • Pühendada rohkem aega laulmisele ja teha juhendaja poolt antud koduseid ülesandeid selleks, et luua mitmekülgsed esinemisnumbrid koos koreograafia, mitmehäälsuse ning selge diktsiooniga.

 • Laulda toredate laulusõprade seltsis, kellel on sarnased huvid ja väärtushinnangud.

 

Tundide korraldusest:

 • Tundides teeme mängulisi hingamis- ja hääleharjutusi ühe kaupa, paarides ja grupis. Arendame vokaaltehnikat. Õpime eakohaseid ning motiveerivaid laule ning lisame osaliselt juurde ka koreograafia. Omandame teoreetilisi teadmisi muusikast. Harjutame laval käitumist ja esinemist. Läheneme erinevatele ülesannetele loominguliselt ja mänguliselt. 

 • Tunnid toimuvad 2xnädalas. Ühe tunni kestvus 45 minutit. Tundide arv õppeaastas 70 tundi. 

 • Minimaalne õpilaste arv tunnis on 6 ning maksimaalne 12. 

 

Lisainfo:

 • Õppeperiood kestab 9 kuud. Õppemaksu tasutakse regulaarse ja pideva õppetegevuse eest kogu õppeperioodi vältel. Ajutine tundides mitteosalemine ei vabasta õppemaksu tasumisest. Õpetaja tõttu ära jäänud tundidele asendusaja mitte leidmise korral toimub järgmise kuu arvega tasaarveldus. Suveperioodil (juuni, juuli, august) rühmatunde ei toimu ning arveid ei väljastata. 

 • Kui Teie perest käib ka teine laps Meie huvikooli rühmatunnis, siis rakendub mõlema kuumaksele 10% soodustus. 

 • Taisi Laululaste huvikoolis on tulumaksuseaduse kohaselt lastevanematel võimalik möödunud aasta tulust maha arvata 20% laste eest tasutud koolituskuludest.

 

OOTAME TEIE ANDEKAID MUUSIKAHUVILISI MEIEGA KOOS LAULMA JA LAVASID VALLUTAMA! 😊

KUULA SAADET | Taisi Laululapsed: Enesekindla lapse kasvatamine muusika kaudu (Pere ja Kodu, Delfi.ee)

bottom of page